Opleiding Hovenier Historisch Groen

In 2021 begint de unieke opleiding die is opgebouwd uit 8 modules. Het is een vervolg, maar ook een uitbreiding van de cursus die eerder door het Gelders Restauratie Centrum is gegeven. Vanuit de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed is er jaren gewerkt aan de voorbereiding en nu gaat via het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen de opleiding beginnen. Voor meer informatie kijk op de website van het NCE.
https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/hovenier-historisch-groen

Promotie filmpje opleiding erfgoed hovenier

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo6yUyGnBM1I&data=04%7C01%7C%7C490242a4e6fe4bce7d4808d888cdce66%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637409764794428920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NmBeaRjNYhYFYuH5T%2BEE1o8n%2FIqqCPRkjj%2F4xyYAESs%3D&reserved=0