Kennis en kunde opdoen in de groen erfgoedpraktijk

Een belangrijk deel van de buitenruimte van Nederland bestaat uit monumentaal historisch groen. De tuinen bij kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters, oude stads- en heemparken en de horti bij universiteiten vormen een substantieel deel van ons groene culturele erfgoed. De hoge kwaliteit ervan wordt bewaakt door een erfgoedhovenier of tuinbaas. Deze beheerder bezit de kennis en kunde om onze schaars wordende groene erfenis in stand te houden. Maar niet alleen het historisch groen, ook kundige tuinbazen worden schaars. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)  biedt daarom de branche-opleiding Historisch Groen Hovenier aan. Het Gilde van Tuinbazen voegt daar de mogelijkheid aan toe om praktische vaardigheden op te doen in de praktijk door gildestages.

Op zoek naar een stageplaats?
Stageplaatsen voor geïnteresseerde en getalenteerde hoveniers

Volg je momenteel de opleiding of heb je bepaalde modules gevolgd en wil je praktijkervaring opdoen in een historisch park, op een buitenplaats of landgoed, in een historische of botanische tuin? Dan is deze gildestage misschien wel iets voor jou. Werken in historisch groen, verschillende seizoenen meemaken en kennis opdoen over het culturele aspect van de tuinen, onder goede begeleiding van een ervaren tuinbaas. Met een dergelijke stage maak je als toekomstige erfgoedhovenier of tuinbaas kennis met zeer diverse aspecten. Alle stageplaatsen zijn wettelijk erkende leerbedrijven en de stage wordt uitgevoerd op basis van een stage-overeenkomst. Je wordt o.a. beoordeeld op inzicht, vaardigheden in het historisch groen maar ook op communicatie en samenwerken.
Interesse? Weten wat de mogelijkheden voor jou zijn? De stagecoördinator van het Gilde zoekt de mogelijkheden voor jou uit en begeleidt je tot de juiste stage-match is gemaakt. Er is een lijst met mogelijke stageplaatsen, maar je kunt ook, in overleg, een eigen stageplaats aandragen.

Zoek je een stageplaats? Neem contact op met het gildesecretariaat: secretariaat@gildevantuinbazen.nl

Een stageplaats bieden?
Kennis en kunde doorgeven in de groen erfgoedpraktijk

Bent u eigenaar van een historische buitenplaats, toezichthouder op een historisch park, leidinggevende in een botanische tuin, tuinbaas op een landgoed? Vindt u het belangrijk om kennis en kunde door te geven en heeft u daar ook plezier in? Dan is het bieden van een gildestageplaats misschien wel een mogelijkheid. Hierdoor werkt u mee aan de instandhouding van ons historisch groen in Nederland, erfgoed dat het verdient om met liefde en vakmanschap te worden behandeld. Toekomstige erfgoedhoveniers en tuinbazen kunnen het verschil maken. U beoordeelt de stagiaire o.a. op inzicht en vaardigheden in het historisch groen, maar ook op communicatie en samenwerken.
Interesse? Weten wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn? De stagecoördinator van het Gilde van vertelt het u graag.

Wilt u een stageplaats bieden? Neem contact op met het gildesecretariaat: secretariaat@gildevantuinbazen.nl

Gildecertificaat voor excellentie
Als deelnemer van de NCE-opleiding krijg je een branchediploma bij het goed doorlopen van de opleiding. Bij het goed afronden van de gildestage krijg je een stagebeoordeling van de praktijkopleider. Deze stagebeoordeling is bedoeld als bewijs van deelname en geeft een beeld van jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten als groen erfgoedhovenier. Wil je meer dan is er ook nog het gildecertificaat.
Het gildecertificaat kan worden verkregen door naast de opleiding en stage een verdiepend (praktijk)onderzoek uit te voeren, deze in een portfolio te verslaan en te presenteren aan de Gilde stagecommissie. Deze bepaalt of een certificaat verdiend is en zo wordt excellentie zichtbaar.

Meer weten over het gildecertificaat?

Neem contact op met het gildesecretariaat: secretariaat@gildevantuinbazen.nl

Stappenplan en criteria gildecertificaat

 

 

Onderdelen Criteria voor certificering
Stap 1 NCE-opleiding volgen Minimaal 4 modules behaald of aantoonbaar vakinhoudelijke ervaring.
Stap 2 Stagelopen bij een Gilde-leerbedrijf/landgoed Minimaal 40 dagen bij minimaal 2 leerbedrijven
Stap 3 Praktijkbeoordelingsformulier per stage Overwegend voldoende/goed
Stap 4 Opdracht-portfolio maken Verslag in zichtbare vorm
Stap 5 Resultaat opdracht presenteren Aan certificeringscommissie

 

Stap 6 GILDESTAGE-CERTIFICAAT Bij goed resultaat