Het Gilde, een vereniging voor professionele, vakbekwame tuinbazen die de hoogste graad van dit vakmanschap nastreven en bovenal de kennis die hiervoor nodig is met elkaar delen.

Wat is een tuinbaas?

Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de eeuwenoude landgoederen, tuinen van kastelen, historische buitenplaatsen en kloosters, stadsparken, hortussen en pineta. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas.

De vereniging ‘het Gilde van Tuinbazen’

De basisgedachte voor de oprichting van Het Gilde van Tuinbazen is ontstaan uit het gedachtegoed van groenfilosoof Rob Leopold (†2005) van de Stichting Perennial Perspectives. In de jaren 90 van de vorige eeuw ontstond er tussen de tuinbazen en hoveniers van Twickel, Het Loo, Het Weldam, en Het Warmelo een vorm van kennisuitwisseling die Rob Leopold niet onopgemerkt bleef. Hij wilde naar een integrale tuincultuur, waarin landschapsarchitectuur, horticultuur en ecologie samengaan.

© Copyright - Gilde van Tuinbazen Nederland