Lidmaatschap Gilde van Tuinbazen              

 

Niet een ieder kan lid worden van het Gilde van tuinbazen. Het bestuur van het Gilde van Tuinbazen stemt al of niet in met de toelating van een aspirant lid. De ballotagecommissie, bestaande uit één bestuurslid en één van de leden, brengt advies uit aan het bestuur.

Hiertoe heeft de ballotagecommissie een gesprek met het aspirant lid.

 1. Criteria die bij de beoordeling een rol spelen.
 2. Men onderschrijft de doelstelling van het Gilde van Tuinbazen.
 3. Het Gilde van Tuinbazen richt zich op historische tuinen van 50 jaar en ouder. 
 4. Men dient betrokken te zijn met een tuin die voldoet aan dit criterium.
 5. De tuin moet een dusdanige omvang te hebben dat deze aan minimaal één persoon werk biedt
 6. Tuinbazen van historische tuinen en parken komen sowieso in aanmerking om lid te worden.
 7. Voor een organisatie als de PHB zijn de uitvoerders de aangewezen personen om lid te zijn van Het Gilde.
 8. Hoveniers bij historische tuinen die geen tuinbaas zijn maar wel een duidelijke interesse in historische tuinen aan de dag leggen, specialist zijn op een bepaald terrein, kunnen lid worden (de tuinbazen van de toekomst).
 9. Eigenaren van historische tuinen kunnen ook lid worden. Dit als het onderhoud niet gedelegeerd is aan een tuinbaas.
 10. Belangrijk is kennisuitwisseling. Niet tussen tuinbaas en opdrachtgever, niet tussen tuinbaas en publiek maar tussen tuinbaas en tuinbaas. Leden zijn bereid om bijvoorbeeld eens in de vijf jaar, alleen of met een collega, een bepaald thema uit te werken en hier een bijeenkomst voor te organiseren. Deze bijeenkomst dient sterk op de beroepspraktijk gericht te zijn. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen voor de tuinbazen maar zeer zeker ook voor die hoveniers die vanuit hun dagelijkse praktijk bij het onderwerp betrokken zijn bedoeld. Er vindt verslaglegging plaats en via de tuinbaas kan de discussie over het thema voortgezet worden.
 11. Van de leden wordt een open communicatie naar elkaar verwacht, men wenst kennis te delen. Vanuit de diverse kundigheden en ervaringen mogen we niet verwachten dat de inbreng van alle leden even groot kan zijn. We accepteren dat sommige leden veel kennis inbrengen en andere leden veel kennis opdoen. 
 12. Het lidmaatschap mag niet actief aangewend worden voor commerciële belangen. 
 13. Personen die vanuit een bepaalde professie een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van het Gilde van Tuinbazen kunnen ook lid worden.
 14. Personen die een andere functie dan tuinbaas aanvaarden, kunnen nog maximaal twee jaar lid zijn. Op verzoek van de desbetreffende persoon kan het bestuur anders besluiten. Pensionering of een vergelijkbare regeling behoeft geen reden tot beëindiging van het lidmaatschap te zijn.

Lidmaatschap

Niet een ieder kan lid worden van het Gilde van tuinbazen. Het bestuur van het Gilde van Tuinbazen stemt al of niet in met de toelating van een aspirant lid. De ballotagecommissie, bestaande uit één bestuurslid en één van de leden, brengt advies uit aan het bestuur.

Lees meer

Evenementen

Jaarrond worden er door diverse organisaties evenementen georganiseerd die betrekking hebben op historisch groen en het vak van tuinbaas.

Lees meer

Documenten

Leden vinden hier de digitale tuinbaas en overige werkgerelateerde documenten.

Lees meer