Platform Groen Erfgoed

2-3-2016 0:00:00

Programma Platform Groen Erfgoed

 

Seventies: een groene woonomgeving via participatie en bottom-up processen  

 

Datum: woensdag 2 maart 2016

Tijd: 13.30 tot 17.00 uur

Locatie: Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort

 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed.

Deelname is gratis maar aanmelden is noodzakelijk.

Beantwoord deze mail (groenplatform@cultureelerfgoed.nl) onder vermelding van uw naam en functie.

 

                                                                                                                                          

 

Het programma

De jaren zeventig. Een tijd van groeikernen, toenemende automobiliteit en aandacht voor ecologie. Het levert woonerven, bloemkoolwijken, groenstroken en parken op. De bewoners participeren in de vormgeving en het onderhoud van plantsoenen en parken. Wat is typisch voor die periode? En wat zijn de parallellen of verschillen met hedendaagse bewegingen? Wat was en is de rol van de landschapsarchitect? Hoe verder in de toekomst? Wat is van waarde: het concept, het proces, of de materie?

 

Vanaf 13.15 uurZaal open, inloop

 

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Joost van der Linden

 

13.35 uur ‘Groen als stedenbouwkundig element in de jaren zeventig: een periode van kritiek en concepten’ door Marrit van  Zandbergen, zelfstandig onderzoeker, Van Zandbergen Erfgoed & Educatie

 

14.05 uur ‘De groenaanleg van Zoetermeer; bottom-up ontwerpen in de jaren zeventig én nu’ door Arnout Kruijshaar, landschapsarchitect, Gemeente Zoetermeer

 

Speakerscorner, aankondigingen en mededelingen

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

 

15.15 uur: ‘Plantsoenrevolutie, groen projecten van Louis Le Roy’ door Anna van Gerve, architectuurhistoricus en beeldend kunstenaar, annavangerve.com

 

15.45 uur:  ‘Het Shanghai park in Utrecht Overvecht: van bomen planten tot fietsbrug, 44 jaar betrokkenheid van burgers en ontwerper ’ door Hans van Lunteren, beeldend kunstenaar, hansvanlunteren.nl

 

16.15 uur: Discussie en reflectie

 

16.30 Afsluiting en drankje

 

 

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen in de speakerscorner. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf via groenplatform@cultureelerfgoed.nl.

 

Met hartelijke groeten, 

De programmacommissie: Peter Smink, Mariska de Boer, Christian Bertram, Joost van der Linden en Natascha Lensvelt

 

Routebeschrijving: http://www.cultureelerfgoed.nl/contact/routebeschrijving-vestiging-amersfoort  Parkeren bij de rijksdienst is niet mogelijk, u kunt gebruikmaken van de Amersfoortse parkeergarages

 

 

Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland.

Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van groen erfgoed

http://www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/platform-groen-erfgoed

Lidmaatschap

Niet een ieder kan lid worden van het Gilde van tuinbazen. Het bestuur van het Gilde van Tuinbazen stemt al of niet in met de toelating van een aspirant lid. De ballotagecommissie, bestaande uit één bestuurslid en één van de leden, brengt advies uit aan het bestuur.

Lees meer

Evenementen

Jaarrond worden er door diverse organisaties evenementen georganiseerd die betrekking hebben op historisch groen en het vak van tuinbaas.

Lees meer

Documenten

Leden vinden hier de digitale tuinbaas en overige werkgerelateerde documenten.

Lees meer