Platform Groen Erfgoed

7-10-2015 0:00:00

Programma Platform Groen Erfgoed

Begraafplaatsen: bewaren tot in de eeuwigheid? 

Datum: woensdag 7 oktober 2015

Tijd: 13.30 tot 17.00 uur

Locatie: Kinderdijkzaal van Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit Platform Groen Erfgoed.Aanmelden is noodzakelijk via http://cultureelerfgoed.nl/node/2019

Door ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedis toegang gratis.

Routebeschrijving en parkeren:http://www.cultureelerfgoed.nl/contact/routebeschrijving-vestiging-amersfoort

Het programma

Wij zijn gewend aan groene begraafplaatsen. Het groen geeft rust, biedt vertroosting, of treurt mee. Hoewel de begraafplaats een plek is van rust en stilstand, zijn er voortdurend ingrepen nodig. Nieuwe grafvelden worden toegevoegd of graven worden geruimd. De beplanting groeit en beweegt mee met de veranderingen. Daarnaast vragen gebruikers om nieuwe manieren van begraven of gedenken en daarmee om eenaanpassing van de begraafplaats. Een andere opgave ontstaat wanneer het  gebruik van een begraafplaats terugloopt, zoals in krimpregio’s op het platteland. Hoe kunnen we cultuurhistorische waarden combineren met een gezonde exploitatie? Hoe houden we begraafplaatsen levendig?

Deze themamiddag van het Platform Groen Erfgoed behandelt deze en andere aspecten van begraafplaatsen als groen erfgoed. De drie voordrachten gaan in op de vormgevingskenmerken van begraafplaatsen en brengen uiteenlopende voorbeelden van levende begraafplaatsen voor het voetlicht. Er is dit keer extra ruimte in het programma voor discussie!

Vanaf 13.00 uur: Zaal open, inloop

13.30 uur: Start, welkom door dagvoorzitter Eric Blok

13.45 uur: ‘De vormgeving van de Nederlandse begraafplaats’doorAnja Guinee

Welke argumenten golden in verschillende perioden voor de plaatsing in het landschap of het stedelijk weefsel. Wat bepaalde het ontwerp van de inrichting, inclusief monumenten? Wat waren wezenlijke veranderingen met een diepere achtergrond en wat waren de modeverschijnselen? Een overzicht van de  tendensen tot aan vandaag en een duiding daarvan.

14.25 uur: Speakerscorner, aankondigingen en mededelingen

14.30 uur: Pauze met koffie en thee

15.00 uur:‘Het overleven van begraafplaatsen en kerkhoven in landelijk gebied, Friesland en Groningen’door Leo Dijkstra

In de kleine dorpen op het platteland vinden betrekkelijk weinig begravingen plaats. De dorpen lopen leeg en de naastgelegen kerken wachten op een nieuwe toekomst. Hoe ga je in dergelijke gevallen om met de historische betekenis van de plek voor de gemeenschap en kun je zo’n plek (opnieuw) betekenis geven in de huidige tijd?

15.30 uur: ‘Een begraafplaats met vele betekenissen voor de stad Amsterdam’door Anneke Nauta

Begraafplaatsen in een groot stedelijk gebied staan onder grote druk. De ruimte om uit te breiden is beperkt en de vraag naar een diversiteit in begraafvormen, –rituelen en uitdrukkingsvormen is groot. Hoe kun je op een historische begraafplaats inspelen op de vraag om ruimte of nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd de historische waarden bewaken en aan bezoekers presenteren? Zijn er naast begraven en gedenken nieuwe functies mogelijk waarmee de begraafplaats een levendige plek wordt en blijft en aan maatschappelijke waarden wint?

16.00 uur: Discussie en reflectie

16.30 Afsluiting en drankje

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen in de speakerscorner. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dit dan vooraf viagroenplatform@cultureelerfgoed.nl.

Met hartelijke groeten,

De programmacommissie: Peter Smink, Mariska de Boer, Eric Blok, Christian Bertram en Natascha Lensvelt

Het Platform Groen Erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland.

Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van groen erfgoed

http://www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/platform-groen-erfgoed

Lidmaatschap

Niet een ieder kan lid worden van het Gilde van tuinbazen. Het bestuur van het Gilde van Tuinbazen stemt al of niet in met de toelating van een aspirant lid. De ballotagecommissie, bestaande uit één bestuurslid en één van de leden, brengt advies uit aan het bestuur.

Lees meer

Evenementen

Jaarrond worden er door diverse organisaties evenementen georganiseerd die betrekking hebben op historisch groen en het vak van tuinbaas.

Lees meer

Documenten

Leden vinden hier de digitale tuinbaas en overige werkgerelateerde documenten.

Lees meer